سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر کیوان ممتاز – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی سلطانی زاده – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
شهریار برادران شکوهی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

جستجوگر مادون قرمز جاروب روزت، یک اشکار ساز تک باند با الگوی روزت می باشد که موقعیتها و تصاویر مربوط به هدف را به وسیله جاروب میدان دید کلی توسط میدان دید لحظه اید رالگوی روزت استخراج و به سیستم فرمان موشک ارسال می نماید. هنگامیکه عمل جاروب میدان دید کلی توسط میدان دید لحظه ای صورت می گیرد، بر اساس عبور میدان دید لحظه ای از قسمتهایی که هدف وجود دارد، پالس هایی در حوزه زمان متناسب با چگالی تشعشعات گرمائی متصاعد شده از موتور هواپیما در خروجی سنسور مادون قرمز آشکار میشوند. پس از کلاسه بندی نمونه ها در نلگوی روزت و شناسایی هدف، مرکز ثقل کلا س هدف محاسبه شده و جستجوگر در مسیر مرکز کلاس فوق قرار داده می شود. در این مقاله ، نحوه بازسازی پالس های تولید شده در خروجی سنسور مادون قرمز درحوزه مکان مورد بررسی قرار گرفته و روش های پیشنهادی تابع توزیع و شبکه عصبی برای تعیین مرکز ثقل کلاس ها در الگوی روزت معرفی گردیده است.