سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

آریا خسروشاهی – کارشناس ارشد مهندسی سازه مدیر پروژه شرکت مهندسان مشاور سازه
رضا حمزه سلطانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، مدیر امور مدیریت سیستم ها و ریسک شرکت مهند
محمود زهره ای – دکترای مهندسی سازه معاون مدیر عامل در امور مهندسی شرکت مهندسان مشاو

چکیده:

میدان نفتی بهرگانسر در سال ۱۳۴۰ بعنوان اولین میدان نفتی دریائی خلیج فارس با مشارکت شرکت AGIP ایتالیا ساخته شده بود. با توجه به صدمات ناشی از جنگ و گذشت عمر مفید نیاز به بازسازی کامل داشت بنابراین وزارت نفت در راستای بازسازی سکوی مزبور ساخت و طراحی آن را به شرکت های پیمانکاری و مشاور ایرانی واگذار نمود. در این پانل در ابتدا به بررسی مراحل طراحی سکوهای نفتی از جمله سکوی مزبورپرداخته و استفاده از برنامه کامپیوتری سه بعدی که برای اولین بار توس یک مشاور ایرانی در طراحی یک سکوی نفتی مورد استفاده قرار گرفته بود و اصول طراحی یک سکوی تولید نفتی تشریح می گردد. درنهایت به عنوان گوشه ای از مسائل و مشکلات به بررسی طراح های مختلف نقشه های جانمائی پروژه پرداخت می گردد.