سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضا جعفری – کارشناس گروه کنترل کیفیت ، اداره کل واگنهای باری
امین اوحدی اصفهانی – استاد یار دانشگاه مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

به منظور افزایش عمر چرخهای مونوبلوک , روشهای گوناگونی در سر تا سر جهان اتخاذ شده است . در این راستا سخت کاری فلنج چرخ از طریق پلاسما و روش جوشکاری ترمیمی از عمده ترین روشهای متداول می باشد . بدین منظورعملیات بازسازی ترمیمی چرخهای مونوبلوک در اداره کل واگنهای باری به تعداد ۱۰۰۰ ست برای اولین بار درایران انجام گرفت . این مقاله با تکیه به مبانیئوری جوشکاری ترمیمی و تکنولوژی فرایند , نتایج عملیات وانجام تست های مربوطه را معرفی می نماید