مقاله بازشناخت رويکردهاي نظري به فضاهاي عمومي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بازشناخت رويکردهاي نظري به فضاهاي عمومي شهري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاهاي عمومي شهري
مقاله شهر پايدار
مقاله مکان سوم
مقاله نوپياده گرايي
مقاله نوشهرسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني جو خشايار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آستانه هزاره سوم فضاهاي عمومي شهري به عنوان مکان سوم که نقشي اساسي در برقراري تعاملات اجتماعي ايفا مي نمايند مورد توجه جدي قرار گرفته و به کانون تمرکز دانش- حرفه طراحي شهري بدل گرديده اند. در اين ميان، صاحبنظران گوناگون با رويکردهاي متفاوتي اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. پژوهش حاضر به منظور ارزيابي نظرات اصلي ترين و مطرح ترين متفکران مرتبط با فضاهاي عمومي شهري به روش مطالعه اسنادي و با استفاده از منابع واجد ارزش در اين عرصه انجام گرفته، ضمن بررسي متاخرترين ايده ها همچون نوشهرسازي و نوپياده گرايي، اين نظريه پردازان را در شش محور دسته بندي نموده است.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که گرچه ديدگاه هاي ارايه شده در ارتباط با اين موضوع در بسياري موارد واجد جنبه هايي مشترک بوده اند اما در دوران اخير با تثبيت اهميت نقش کالبدي و اجتماعي فضاهاي عمومي شهري، تاکيد بسيار بر رويکردهاي پايداري، ايجاد امنيت و انسان مداري مي باشد.