سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی سالاری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گرگان
عبدالجواد خواجوی – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد پایگاه تحقیقات جمعی

چکیده:

با مدرنیتی (Post modernity) مجالی برای باز آفرینی، باز نمایی و ابداع و کشف مجدد سبک های سنتی و بومی و فرصتی به منظور بازبینی افکار، اندیشه ها و رفتارهای متفاوت در بستر فرهنگی متفاوت در جهان و جامعه شبکه ای امروز، فراهم ساخته است. شاید آن هنگام که who سلامتی را "نسبی و پویا" تعریف کرد. نقش انکار ناپذیر فرهنگ عمومی بر سلامت را پاس داشت و عناصر "زمان، مکان و خرد" را در قالب نسبت و پویایی و با تاثیر از اندیشه های پست مدرنیسم در بطن مفهوم "سلامت"، لحاظ نمود. بدین گونه با نفوذ اندیشه های بسیار مدرن و اصول "شالوده شکنی" و تخریب هر نوع مرکزیت، که منتج از این اندیشه است، تلاشی نو در سطح جهانی برای از بین بردن مرزها و دیوارهای موجود بین فرهنگ "برتر و جهانی" و فرهنگ "توده و بومی" آغاز شده است. بر این اساس، طرح تحقیقاتی تعیین الگوی مصرف، ترکیب و ارزش تغذیه ای و اثربخشی، احیا و غنی سازی غذاهای بومی در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد در دست اقدام قرار گرفته است. این طرح به عنوان یک طرح مداخله ای با اتخاذ استراتژی " توانمند سازی مستمر مردم" در راستای بهبود سلامت آنان ادامه دارد و سعی بر این است که با احیای غذاهای بومی، فراهم و آماده سازی مواد اولیه و استفاده از دانش فنی غذایی و صنعتی نمودن غذاهای بومی بر پایه توانمندی های منطقه، تغییرات اثر گذار و پایدار را در سلامت مردم تحت پوشش گسترش داده شود.