مقاله بازشناسي تومورها در تصاوير ماموگرام با استفاده از ويژگي هاي ماتريس هم رخداد و مبتني بر ماشين بردار پشتيبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بازشناسي تومورها در تصاوير ماموگرام با استفاده از ويژگي هاي ماتريس هم رخداد و مبتني بر ماشين بردار پشتيبان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصاوير ماموگرام
مقاله تومورهاي سرطاني
مقاله ماتريس هم رخداد
مقاله ماشين بردار پشتيبان
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله آنتروپي
مقاله ويژگي هاي هاراليک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي عمروآبادي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت نيا علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله الگوريتمي براي يافتن نواحي مشکوک و سپس بازشناسي تومورها در تصاوير ماموگرافي ارایه مي شود. براي بازشناسي تومورها تعدادي ويژگي از تصاوير مربوط به نواحي مشکوک استخراج مي شود. براي بدست آوردن ويژگي ها از ماتريس هم رخداد استفاده شده که کارآيي قابل قبولي دارد. براي کاهش تعداد ويژگي هاي مورد استفاده و افزايش بازدهي الگوريتم، يک روش براي انتخاب ويژگي هاي موثر با استفاده از الگوريتم ژنتيک پيشنهاد شده است. براي دسته بندي نهايي تومورها نيز از بين ابزارهاي مختلف موجود،SVM  پس از ارزيابي تعدادي از ابزارهاي کلاس بندي به عنوان يکي از موفق ترين روش هاي کلاس بندي در اين کاربرد انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته است. درصد تشخيص مثبت صحيح بدست آمده توسط SVM  برابر %۹۴٫۵۹ و درصد تشخيص مثبت کاذب برابر %۲۲٫۹۵ مي باشد.