مقاله بازشناسي مفهوم خدا در عقلانيت نظري كانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بازشناسي مفهوم خدا در عقلانيت نظري كانت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقلانيت باور
مقاله خداي استعلايي
مقاله معرفت
مقاله باور موجه
مقاله برهان غايت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشايش رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كانت يكي از مهم ترين فيلسوفان تحول آفرين در غرب است. او با نگارش كتاب نقد عقل محض، محدوديت هاي تفكر عقلاني را بيان كرد و با اين كار، ضمن منضبط نشان دادن عقل، مبناگروي را كه مدني بر تفكر فلسفي غرب حاكم بود، خدشه دار ساخت.
او بين راي، باور و معرفت فرق مي گذارد و معرفت را حاصل اطلاق مقولات بر پديدارها مي داند. كانت با انضباط عقل به اين نتيجه مي رسد كه عقل نمي تواند در برخي از حوزه ها دخالت كند. يكي از اين موارد، مساله وجود خداست. او بر اين باور است كه عقل انساني نمي تواند وجود خدا را اثبات كند؛ البته او در حوزه عقل عملي از طريق خاصي وجود خدا را اثبات مي كند. ما در اين مقاله برآنيم تا اين ادعاي كانت را كه «عقل نظري نمي تواند وجود خدا اثبات كند» را بررسي و نقد كنيم. مدعاي اصلي ما آن است كه برخلاف ادعاي كانت، خود او در عقل محض، محتاج پذيرش خداي استعلايي است.