مقاله بازشناسي نقش طبيعت در فضاهاي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بازشناسي نقش طبيعت در فضاهاي آموزشي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري
مقاله معماري منظر
مقاله طراحي مدرسه
مقاله رشد کودکان
مقاله آموزش
مقاله طبيعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفر فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سراج فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمرادي سيده سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات ايجاد شده در نوع زندگي، کودکان را از تجارب روزانه در دنياي طبيعي جدا کرده است. مي توان گفت ارتباط کودکان و طبيعت در دنياي امروز در حال قطع شدن است و مدارس يکي از مهم ترين فضاها براي برقراري دوباره اين ارتباط مي باشد. آنچه که اين مقاله به آن پرداخته، جنبه هاي مختلف کارکرد طبيعت در فضاهاي آموزشي است. تفاوت در اين کارکردها از اين نظر مورد اهميت است که مي تواند عامل مهمي در چگونگي طراحي فضاهاي طبيعي و چگونگي حضور آنها در فضاهاي آموزشي و در نتيجه کارآمد کردن اين فضاها باشد. اين مقاله قابليت هاي مختلف طبيعت در رشد، آموزش و پرورش کودک را بازشناسي کرده و به ارايه راهکارهاي عملي طراحي با توجه به اين قابليت ها خواهد پرداخت.