مقاله بازشناسي هويت انقلاب اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۴۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بازشناسي هويت انقلاب اسلامي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله انقلاب اسلامي
مقاله عاشوراي حسيني
مقاله انتظار مهدوي
مقاله هويت تاسيسي
مقاله هويت تداومي
مقاله هويت غايتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، پس از بيان مفهوم اوليه هويت، سعي شده است يک گونه شناسي از هويت در حوزه نهادهاي اجتماعي (مانند انقلاب) ارايه شود. در اين گونه شناسي، سه هويت تاسيسي، تداومي و غايتي، تعريف و تبيين خواهد شد و در نهايت سعي بر آن است تا با بازکاوي اين سه گونه از هويت در عرصه هويت انقلاب اسلامي، ثابت شود مقوله عاشوراي حسيني، تامين کننده بار محتوايي و ايجاد کننده هويت تاسيسي و تداومي انقلاب اسلامي و مقوله انتظار مهدوي، سازنده هويت غايتي انقلاب اسلامي بوده است.
نتايج اصلي برآمده از اين تحقيق، به اين شرح است:
۱- اثبات ايجاد هويت انقلاب اسلامي بر دو رکن مفهومي-تاريخي عاشورا و انتظار؛
۲- اثبات بهره مندي هويت تاسيسي و تداومي انقلاب اسلامي از پديده عاشوراي حسيني و ايجاد هويت غايتي؛
۳- انقلاب اسلامي بر اساس انتظار مهدوي.