سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عصمت راشدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشجوی کارشناسی
حسین نظام آبادی پور – استادیار
سعید سریزدی – استادیار

چکیده:

دراینم قاله بازشناسی ارقام دستنویس فارسی با استفاده از ویژگیهای ساختاری انجام شده است این ویژگیها به صورت شهودی و تجربی به گونه ای انتخاب شده اند که جز قابل اطمینانی از ساختار هندسی عدد بوده و از سبک نوشتاری نویسنده مستقل هستند برای طبقه بندی از درخت تصمیم استفاده شده که هزینههای بازشناسی را تا حد زیادی کاهش داده است و نرخ بازشناسی بالایی دارد روش پیشنهادی روی یک پایگاه شامل ۲۰۰۰ نمونه از ارقام ۰ تا ۹ پیاده سازی شده و نتایج آن آمده است.