سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین ابراهیمی – استادیار مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
احسان اله کبیر – دانشیار مهندسی الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این مقاله از شکل کلی تصاویر کامل زیر- کلمات برای بازشناسی متون استفاده شده است. زیر- کلمات با یک روش سلسله مراتبی بازشناسی شده اند. در این روش از خوشه یابی تصایر کامل زیر- کلمات به عنوان مرحله ای برای کاهش دامنه جستجو استفاده شده است. با تطبیق نقاط زیر- کلمه ورودی با زیر- کلمات ۱۰ خوشه نزدیکتر، زیر- کلمات نامزد کاهش داده شده اند. با استفاده از توصیفگرهای فوریه بدنه زیر- کلمات، یک رتبه بندی از زیر- کلمات با کد نقاط مشابه به زیر- کلمه ورودی تولید شده است. زیر- کلمه نهایی با پس پردازش بر اساس کد بالارونده ها و پایین رونده ها بازشناسی شده است. این روش بر روی تصاویر زیر- کلمات یک مجموعه ۵۰۰۰ زیر- کلمه ای، آزمایش شده است. نتایج آزمایش این روش بر روی یک مجموعه تصاویر اسناد نیز ارائه شده اند