سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن شیرعلی شهرضا – دانشکد هی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه یزد
بابک نجاراعرابی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند ، دانشکد هی مهندسی برق و کامپیوتر ، دان
کاظم فولادی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند ، دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر، دان

چکیده:

بازشناسی عبارت های ریاضی، به معنی تبدیل تصویر یک عبارت به معادل متنی آن، یکی از مسایل کلیدی برای نسخه برداری الکترونیکی از اسناد ع لمی است . در این مقاله روشی جدید برای بازشناسی عبارات ریاضی چاپی ارائه شده است. به این منظور پس از بازشناسی نمادها، با اعمال تغییراتی در موقعیت و اندازه ی نمادها، یک ساختار رابطه ای با عنوان گراف مکانی عبارت که قادر به بازنمایی اطلاعات محلی و سراسری موجود د ر عبارت است را به صورت بازگشتی ایجاد می کنیم. سپس با کاهش مرحله به مرحله ی این گراف، معادل متنی عبارت داده شده را می سازیم . این روش با استفاده از ساختار گراف مکانی عبارت، از کنار مساله ی دشواری همچون رفع ابهام از ساختارها می گذرد و برخلاف بسیاری از روش ها به تکنیک های ناکارامد و دشوار نحوی نیازندارد . آزمایش ها نشان م ی دهد که در صورت انجام صحیح مرحله ی بازشناسی نمادها، مرحل هی بازشناسی ساختار به بهترین شکل ممکن عمل می کند.