سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر
سعید سریزدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر
افشین ابراهیمی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از فیلترهای گابور، روشی برای استخراج ویژگی های مناسب از تصویر متن و بازشناسی قلم آن ارائه شده است. روش پیشنهادی روی مجموعه ای شامل ۱۰۰۰ زیر – تصویر از ۲۰ قلم متداول فارسی آزمایش شده است. برای طبقه بندی از طبقه k همسایه نزدیکتر استفاده شده است. نتایج آزمایش، متوسط نرخ طبقه بندی صحیح برای مجموعه آزمایش را معادل ۹۸/۷% نشان می دهد که مناسب بودن روش پیشنهادی برای بازشناسی قلم را تایید میکند.