سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا سلیمی جهرمی – جانشین شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه۲ شهر تهران
بهزاد محمودی – مسئول دفتر آمادگی و پیشگیری ستاد مدیریت بحران منطقه ۲ شهر تهران
سعید گیوه چی – کاندیدای دریافت وجهدکتری تخصصی (Ph.D) و استاد مدعو حوادث، سوانح و مدیریت بحر

چکیده:

چرخه مدیریت سوانح، یکی از کاربردی ترین و در عین حال بنیادی ترین مفاهیم در آموزش علوم مرتبط با مدیریت سوانح می باشد. گرچه تاکنون نمونه های مختلفی از این چرخه در منابع مختلف ارائه گردیده است، اما تقریبا همگی این گونه های مختلف بر سه بازه زمانی پیش، حین و پس از سانحه تاکید دارند.
هدف از ارائه این مقاله بازشناسی مفهوم آمادگی در چرخه مدیریت سوانح می باشد. مفهوم آمادگی در حالت کلی مهمترین نمود و بارزترین بخش پیش از سانحه به شمار می آید. لذا ضروری به نظر می رسد شاخص های امادگی تبیین و مورد بازنگری قرار گیرند. روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر باز تعریف و بازشناخت مفاهیم سه گانه هشدار، تهدید و اقدامات احتیاطی می باشد. بدین منظور با در نظر داشتن احتمال وقوع یک سانحه طبیعی، به بازشناسی مفهوم امادگی پرداخته شده است.
نتایج این پژوهش بیانگر آن است که صرف نظر از ارائه شاخص های کیفی به منظور تبیین مفهوم آمادگی، ضروری است که شاخص های کمی مقایسه ای مانند شاخص ارتقاء آمادگی در باز تعریف مفهوم آمادگی مورد توجه قرار گیرند.