سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
یوسف شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسل
ولی الله سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، دانشگاه بین الم
میترا گودرزی – کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور الیگودرز
علیرضا روحانی منش – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
در این مقاله، هدف شناسایی یک کاراکتر با استفاده از مفاهیم تشخیص ساختار الگویی می باشد. برای انجام این کار ابتدا با استفاده از قطعه بندی تصویر اولیه و باینری نمودن هر قطعه و لبه یابی هر یک از قطعه ها، کد زنجیره ای (chain code) هر قطعه را بدست آورده و در مرحله بعد فاصله ی رشته ای هر یک از قطعه ها را با الگوهای نمونه از پیش تعریف شده بدست می آوریم. با در نظر گرفتن یک حد آستانه در فاصله رشته ی، کاراکتر مورد نظر را تشخیص می دهیم، در این مقاله از ارقام انگلیسی چاپی برای ارائه نتایج استفاده می شود و نرخ تشخیص ارقام چاپی تقریبا ۶۳ درصد می باشد.