مقاله بازنمايي اسطوره صعود در شاهنامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بازنمايي اسطوره صعود در شاهنامه فردوسي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره صعود
مقاله شاهنامه
مقاله البرز
مقاله زال
مقاله فريدون
مقاله كيقباد
مقاله كيخسرو
مقاله نجات بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله اصلي اين مقاله، شناخت اسطوره صعود در انديشه ايراني و بررسي بازتاب آن در شاهنامه فردوسي است. در اسطوره هاي اقوامي که به يك جهان فوقاني پس از مرگ اعتقاد دارند، راه هاي متفاوتي براي صعود بدان عالم وجود دارد. مثلا نردبان، پلکان، بادبادک، تار عنکبوت، رنگين کمان و … برخي از راه هاي صعود به جهان علوي هستند. در نزد ايرانيان باستان، راه صعود به جهان برتر از «کوه البرز» مي گذرد. در اين مقاله، پس از تصوير سيماي آييني البرزکوه در اساطير ايراني و شاهنامه فردوسي، صعود شاهان و پهلواناني مانند فريدون، زال، کيقباد و کيخسرو بر فراز البرز بررسي شده است. اينان در دوران پاكي خردسالي، بنا بر حادثه اي به فراز البرز كه دروازه گروثمان (بهشت) است، راه مي يابند. در اين عروج، تن و روان پهلوانان با يكديگر همراهند. پس از اين مرحله، قهرمانان كمال يافته در حكم منجياني كه پيش از فرشكرد (دوران بازسازي جهان) ظهور مي كنند، هريك كارهاي شگفتي انجام مي دهند و با دشمنان به مبارزه برمي خيزند. سرانجام، روان آن ها پس از مرگ كه بازگشت طبيعي همه روان هاي نيك به مينوست، بار ديگر بر فراز البرز و در گروثمان آرام مي گيرد.