مقاله بازنمايي الگوي مصرف يک خانواده امريکايي: سيمسون ها در اوقات فراغت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بازنمايي الگوي مصرف يک خانواده امريکايي: سيمسون ها در اوقات فراغت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده امريکايي
مقاله مصرف
مقاله بازنمايي
مقاله اوقات فراغت
مقاله فرهنگ عامه
مقاله نشانه شناسي
مقاله کمدي موقعيت
مقاله سيمسون ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني فر حشمت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازنمايي زندگي روزمره موضوع بحث بسياري از توليدات رسانه اي در ايالات متحده امريکاست. بي شک زماني که سخن از زندگي روزمره به ميان مي آيد، خانواده محوري ترين عنصر آن تلقي مي شود. ژانرهاي مختلف تلويزيوني مانند سريال هاي دنباله دار، کمدي موقعيت و غيره که اوج پيداش آنها در امريکا به دهه ۱۹۵۰ بازمي گردد، به بازنمايي خانواده، روابط مبتني بر آن، دغدغه ها، انتظارات و رويکردهاي معطوف به آن پرداخته اند. اوقات فراغت و الگوي مصرف خانواده که در جامعه سرمايه داري جديت بيشتري دارد نيز مي تواند از اين رو حايز اهميت باشد که روابط خانوادگي و نحوه گزينش الگوي مصرف و بازنمايي آن در سريال ها شکل و نوع روابط مبتني بر يک خانواده امريکايي را نشان دهد. به طور طبيعي مطالعه خانواده به عنوان اشل کوچکي از جامعه بزرگ تر مي تواند ترسيم کننده افق شناخت آن جامعه باشد. موضوع بحث اين مقاله مطالعه کمدي موقعيت سيمسون هاست. اين برنامه تلويزيوني که شهرتش مرزهاي فرهنگي متفاوتي را درنورديده است، سايقه توليدش به دهه ۱۹۸۰ بازمي گردد. ژانر طنز و محتواي روزمره و قابل لمس آن نيز باعث شده در ايالات متحده امريکا نيز اين سريال محبوبيت بي نظيري نزد شهروندان امريکايي داشته باشد. مقاله به مطالعه فصول شماره ۳ تا ۸ اين کمدي موقعيت مي پردازد چرا که مطالعه تمامي بخش هاي اين سريال دنباله دار که نزديک به ۴۰۰ قمست است خارج از حوصله اين مقاله است. سؤال اصلي اين مقاله اين است که چگونه در اين کارتون، خانواده امريکايي در اوقات فراغت بازنمايي شده اند. به طور واضح تر اينکه اولا تک تک افراد خانواده سيمسون اوقات فراغت خود را به مصرف چه کالاهايي اختصاص مي دهند و ثانيا در سطح خانوادگي اين مصرف چه شکلي دارد. مبناي نظري اي که مقاله بر آن متکي است، تئوري بازنمايي استوارت هال مي باشد و روش مطالعه نشانه شناسي رولان بارت است. واحد تحليل در قسمت هاي مرتبط سکانس و در قسمت هاي غيرمرتبط موضوع آن قسمت خاص مي باشد.