مقاله بازنمايي حجاب زن مسلمان در رسانه هاي غربي (جنبه هاي حقوقي و سياسي) (عنوان عربي: تصوير حجاب المرأة المسلمة في الإعلام الغربي (الجانب القانوني و السياسي)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۲۹۵ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: بازنمايي حجاب زن مسلمان در رسانه هاي غربي (جنبه هاي حقوقي و سياسي) (عنوان عربي: تصوير حجاب المرأة المسلمة في الإعلام الغربي (الجانب القانوني و السياسي))
این مقاله دارای ۴۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمايي
مقاله رسانه هاي غرب
مقاله حجاب زن مسلمان
مقاله تحليل محتوا
مقاله حقوق زن
مقاله نماد سياسي (كليدواژه عربي: تصوير و تمثيل
مقاله الإعلام الغاربي
مقاله حجاب المرأة المسلمة
مقاله دراسة محتويات
مقاله حقوق المرأة
مقاله الرمز السياسي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاوردي سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
مقاله حاضر حاصل يافته هاي پژوهشي است كه به منظور بررسي بازنمايي رسانه هاي غربي از حجاب زن مسلمان از جنبه حقوقي و سياسي انجام شده است. مساله مهم در بازنمايي واقعيت توسط رسانه ها اين است كه يک رسانه هيچ گاه ابزار خنثي و يک ميانجي بي طرف در ارايه تصوير به حساب نمي آيد. رسانه متكي به زبان و معناست و زبان و معنا نيز در چارچوب گفتمان همواره متكي بر قدرت است. لذا بازنمايي حوادث توسط رسانه ها، بدون در نظر گرفتن جنبه اخلاقي آن سوگيري ايدئولوژيک دارد و در راستاي تضعيف يا تثبيت قدرت و گفتمان ويژه اي گام برمي دارد. يافته ها نشان مي دهد در كليشه سازي رسانه اي غرب نسبت به حجاب شخصيت زن مسلمان محجبه به عنوان نماد ضد حقوق زن و سياسي منفي جلوه داده مي شود.