مقاله بازنمايي فرهنگي در مجلات عامه پسند بررسي تحول گفتمان فرهنگي در مجلات عامه پسند مطالعه موردي سال هاي ۸۵ ـ ۷۵ ـ ۶۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بازنمايي فرهنگي در مجلات عامه پسند بررسي تحول گفتمان فرهنگي در مجلات عامه پسند مطالعه موردي سال هاي ۸۵ ـ ۷۵ ـ ۶۵
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمايي فرهنگي
مقاله گفتمان
مقاله گفتمان فرهنگي
مقاله مجلات عامه پسند
مقاله نشانه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيا علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: منصوركيايي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقايسه وضعيت بازنمايي و سير تحولات گفتمان فرهنگي مجلات عامه پسند دهه هاي ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بوده است. بر اين اساس با به کارگيري تلفيقي از روش هاي کمي و کيفي، مانند تحليل محتوا و نشانه شناسي سعي شده است به پرسش هاي مهمي درباره ساختار روايي و زيبايي شناختي، گرايش هاي خرده فرهنگي و ارزش هاي بازنمود شده در مجلات عامه پسند، پاسخ داده شود. براي اين منظور، ۱۴۴ شماره از ۶ مجله جوانان امروز، زن روز، خانواده، روزهاي زندگي، همشهري جوان و دختران مورد تحليل محتوا قرار گرفت. همچنين در کنار تحليل محتوا، روي جلد ۵۲ شماره از همين مجلات در سال هاي مورد مطالعه، با کمک روش نشانه شناسي تصويري، بررسي شد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، مجلات عامه پسند در بازنمايي فرهنگي دچار نوعي آشفتگي بوده اند که مي توان آن را وضعيت فرهنگي از هم گسيخته خواند، به گونه اي که مدام در ميان بازنمايي مولفه هاي فرهنگي عامه پسند و سبک زندگي از يک طرف و مولفه هاي فرهنگي نظام معيار و فرهنگ بومي و محلي از طرف ديگر، در حرکت هستند و همين امر تحليل نظام هويتي آنها را دشوار مي سازد.