سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین نیلی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک صادقیان – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

ارزیابی امنیت ی الگوریتم های رمز قطعه ای از طریق مقاومت آنها در مقابل حملات شناخته شده، صورت می گیرد. یکی از مهمترین حملات، تحلیل خطی میباشد. یافتن یک مشخصه خطی مناسب قسمت بسیار مهمی از این حمله است. در این مقال ه، بازنمایی تقریبات خط ی الگوریتم رمز معماگر با یک گرا ف مطرح میشود. این مد ل، فضای تمامی تقریبات خطی الگوریتم رمز را به صورت یک گراف چندسطحی وزن دار یکطرفه نشان می دهد، بطوریکه مسئله یافتن بهترین مشخصه خطی الگوریتم رمز متناظر با یافتن کوتاهترین مسیر گراف است. جهت بدست آوردن گراف نمایش تقریبات خطی الگوریتم رمز معماگر، در ابتدا گراف متناظر با هر جز از الگوریتم رمز بدست آورده میشود. سپس با تعریف توابع الحاق و تقسیم، ترکیب موازی و متوالی اجزا یک دور از الگوریتم رمز تعریف میشود و گراف متناظر با هر دور ساخته می شود. در آخر گراف متناظر با تقریبات خطی کل الگوریتم رمز با توجه به دو ساختارSPN و شبه DES موجود در الگوریتم رمز معماگر بدست آورده میشو د. در انتها چگونگی بکارگیری شیوه بهینه سازی اجتماع مورچه ها جهت جستجوی مشخصه های مناسب بر روی گراف تقریبات خطی الگوریتم رمز معماگر شرح داده و نتایج بدست آمده ارائه میشود.