سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم قنائی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی
سید محمد فیروزآبادی – گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
حامد ساجدی – گروه الکترونیک، دانشکده فنی، دانشگاه شاهد

چکیده:

سیستم کاشت حلوزون یکی از ابزارهای توانبخشی به افراد ناشنوا است که در آن با شبیه سازی رفتار حلزونی سالم، شنوایی در حد قابل قبولی برای فرد ایجاد می شود. با توجه به این که تحریک الکتریکی اساس سیستم کاشت حلزون را تشکیل می دهد، لذا با بهینه سازی روشهای تحریک الکتریکی و تعیین بهینه پارامترهای الگوریتم پردازش گفتار با هدف بازنمایی بهتر اطلاعات صوتی، می توان گام های موثری در جهت افزایش کیفیت و کارایی سیستم کاشت حلزون برداشت. در این جهت یافتن معیاری بمنظور ارزیابی کارایی روش تحریک انتخابی لازم می باشد. در این مقاله جهت ارزیابی بهتر استراتژی تحریک انتخابی و تعیین بهینه پارامترهای الگوریتم پردازش گفتار و همچنین بمنظور پرهیز از اتلاف وقت و آزاد بیماران، با شبیه سازی فعالیت مجموعه فیبرهای عصبی، سیگنال صوتی بازنمایی شده در حلزونی تخمین زده شده است. در این مسیر روش تقریبی به عنوان ابزاری کم خطا و سریع جهت پیش بینی پاسخ بیولوژیک حلزون شنوایی تحت شرایط متنوع و در برابر تحریکهای الکتریکی مختلف ارائه شده است.