سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا جمال – شرکت برق منطقه ای غرب

چکیده:

در کتابچه استاندارد تهیه شده از طرف وزارت نیرو، دیاگرام فلش سیم کشی شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط بر اساس تنش مجاز سیم تهیه شده و توجهی به قدرت قابل تحمل پایه انتهایی و یا پایه زاویه نشده است و اگر هم شده با فرض نصب مهار است که آن هم بی اشکال نبوده و در عمل برق های منطقه ای از نصب مهار بخصوص در شبکه توزیع داخل شهرها خودداری می نمایند. این امر فقط با کم کردن فاصله پایه ها و کاهش تنش مجاز سیم(معمولا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد تنش مجاز سیم۹امکان پذیر می باشد. در این مقاله سعی شده که برای سیم های مصرفی شبکه توزیع، تنش عملی پیشنهاد و بر اساس آن چند نمونه از منحنی سیم کشی جدید ارائه گردد.