سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود میرمحمدصادقی – دکترای مهندسی عمران ، شرکت آب منطقه ای اصفهان،عضوهیئت علمی وزارت نیر
علی مسیبی – سرپرست نظارت تونل چشمه لنگان ، مهندسین مشاور زاینداب
محمدعلی طرفه – کارشناس ارشدمدیریت اجرائی ، شرکت آب منطقه ای اصفهان

چکیده:

طرح های انتقال آب از پروژه هائی است که زمان و هزینه زیادی را به دولت تحمیل می نماید لیکن اجرای آنها در کشور اجتناب ناپذیر است . لذا استفاده از روش های مختلف جهت بهینه سازی روش های طراحی و اجرائی بخصوص در تونل های طویل انتقالآب از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تونل چشمه لنگان ، که دارای جریان آزاد می باشد ، با استفاده از دستگاه های TBM
روباز و نیز روش انفجاری حفاری گردیده است . با عنایت به ارزش آب در منطقه مرکزی کشور روش های مختلفی جهت تسریع در اجرای عملیات و صرفه جوئی در هزینه ها و بازده اقتصادی طرح ، انجام گرفته که این مقاله به این موارد از دیدگاه مهندسی ارزش می پردازد . این روش ها شامل بازنگری های متفاوت در فرضیات طراحی و نیز روش های اجرائی می باشد .