سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

طی دو دهه اخیر ، خصوصیات بافتی ذخایراپی ترمال طلا به دلیل ارتباط کانی شناسی کوارتز با تغییرات ژئوشیمیایی و موقعیت مکانی ذخیره در هاله دگرسانی این سامانه ها، مورد توجه محققین کوئینزلندی واقع گردیده که با عنایت بر نتایج مهم آن در عرصه فعالیت های اکتشافی ، به عنوان روشی مناسب جهت ارزیابی مناطق امید بش شناخته شده است. لذا در تحقیقاتی مشابه که با هدف مطالع خصوصیات بافتی کوارتز در اندیس طلای تکمه داش (آذربایجان شرقی) ، ضمن ارزیابی انواع کوارتز و جایگزینی مولفه های بافتی ان توسط اجزا خود تشابه در روش های فرکتالی، رفتار سیلیس در قالب توابع نمائی “Area-Concentration” مطالعه و با بررسی تعاملات بافتی – فرکتالی محتمل بر اندیس مذکور، راهبرد نوینی به منظور پی جوئی ذخایر طلا در عمق سامانه های ماگمائی – گرمابی این ناحیه معرفی گردیده است.