سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر رضایی بنیس – کارشناس امور مهندسی آب و محیط زیست، معاونت طرحهای توسعه، شرکت توسعه م

چکیده:

رسوبگذاری در مخازن سدها از مشکلات و مسایل عمومی کلیه سدها می باشد که در سدهای برقابی با توجه به هدف بهره برداری و تاسیسات وابسته، اثرات منفی آن، شدیدتر میباشد. با این وجود برخی از پارامترهای ضروری در پروژه های برقابی در مزان مطالعات شناخت یا طراحی به طور کامل مورد توجه قرار نمی گیرند و پس از ساخته شدن سد برای مقابله با مشکل به وجود امده از عملیات رسوبزدایی استفاده میشود که خود سبب ایجاد مسایل اکولوژیکی، اثرات زیست محیطی وخسارت اقتصادی می گردد. در این مقالهسعی شده موارد اساسی در مرحله شناخت و طراحی، اهمیت ملحوظ داشتن این مسایل تشریح گردد و همچنین با ذکر مسایل به وجود امده در اثر رسوب زدایی سد سفید رود و اثرات ایجاد شده در اثر این عملیات ذکر گردیده است.