سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

مهدی عصاره – کارشناس تکنولوژی آموزشی
محمدرضا علیپورخسروابادی – مدرس و مشاور

چکیده:

برای رسیدن به توسعه همه جانبه و حل مشکلات جامعه آموزشیپژوهشی کشور در چشم انداز ۲۰ ساله ناگزیر از پیوند زدن پژوهش با فعالیت های اجرایی هستیم . به عبارت دیگر ، باید برای تمامی تصمیم گیری های کلان و اساسی، پشتوانه علمی و پژوهشی فراهم کنیم تا بتوانیم با اطمینان به جلو گام بر داریم . برای تحقق این خواسته باید ابتدا به کمک پژوهش به تبیین واقعیت های موجود و راهک ارهایی برای ارتقاء و گسترش علوم انسانی و رشته های آن دست یافته ؛ بر اساس آ ن ها برای ارتق اءاین علوم و رشته های مرتبط با آن از جمله ویرای ش -در مفهوم کلی آنبرنامه ریزی کرد تا بتوان جامعه آموزشی ایران عزیز را بهسوی زندگی بهتر و با عزت سوق داد در این مقاله قصد داریم باعرضه نقدی برشیوه نامه ویرایش مواد اموزشیسازمان پژوهش و برنامه آموزشی وزارت آموزش و پرورش ؛ و نیز مروری بر مبانی نظری و عملی ویرایش فنی ؛ علاوه بر پیشنهاد راهکارهای مناسب برای ارتقاء این بخش از علوم انسانی؛ به خلق آثاری دلپذیر ، شیر ین و استوار به زبان فارسی کمک کنیم