سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی اصفهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده بهداشت

چکیده:

علوم پزشکی که به یک نیاز اساسی یعنی تامین حفظ، ارتقا تندرستی و بازگرداندن آن بهنگام بیماری و پیامدهای آن پاسخ میدهد به تناسب شان بنیادی خود درمکتب حیات بخش و انسان ساز اسلام از جایگاهی والا برخوردار است زیرا در جهان بینی اسلامی که حیات ادمی پوچ و بی هدف نیست و جهت گیری کمال طلبانه و سیر به تعالی در پیش روی دارد حفظ جان واجب است و اقامه این واجب الهی در سنخ وجوب کفایی و به حق مورد عنایت ویژه اسلام است و این عنایت خاص مشروط به کاربرد خدمات پزشکی با انگیزه های الهی امیخته با تلاش و کوشش مسئولانه و در جهت مصلحت و مبتنی بر اگاهیهای کافی و فارغ از اتکا به ظن و گمان علمی بر پایه مستندات علمی و تجربی و رها از تبعیت از آنچه بدان وقوف لازم را ندارد می باشد.