سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیامک باقریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده:

کشور ایران با متوسط بارندگی حدود ۲۵۰ میلی متر در سال از جمله نواحی کم آب دنیا محسوب می شود از طرفی توزیع ناهمگون بارش در کشور باعث شده که انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگرمورد توجه واجرا قرارگیرد نظربه مشکلات فزاینده کمبود آب درایران و مرکزی مطالعات اولیه انتقال آب از سرچشمه های دز (در شهرستان الیگودرز)به نواحی مرکزی کشور با عنوان طرح قمرود در سال ۱۳۵۶ آغاز شد وعملیات اجرایی این طرح شامل احداث ۴ بند انحرافی، تونل های کوتاه وکانال و یک تونل عظیم به طول حدود ۳۶ کیلومتر از سال ۱۳۸۰ آغاز شد.از سویی به علت گستردگی مناطق تاثیر این طرح انتقال به نگرش جامع و دراز مدت از جمله برآورد منافع، هزینه ها، مسائل حقآبه و زیست محیطی کمتر توجه شده است و برنامه ریزان اغلب هزینه های مستقیم این پروژه را مدنظر قرارداده اند ولی کاهش درآمدهای مصارف مختلف در مبدابه نحوه مقتضی لحاظ نشده است.