سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیدا بخشنده –
علی آقا نباتی –
طیبه محتاط –

چکیده:

به منظور بازنگری سازنده آب تلخ در حوزه کپه داغ مقطع تیپ این سازنده مورد مطالعه چینه شناسی قرار گرفته است. لیتوالوژی عمده‌ای سازند از مورد خاکستری تشکیل شده و ضخامت آن ۷۹۳/۵ متر اندازه‌گیری شده است. این n55w و شیب ۳۰sw می‌باشد و مرز زیرین آن با سازنده آب دراز هم شیب همراه با سازنده دارای امتداد پیوستگی و مرز بالایی آن با سازنده میزان هم به صورت هم شیب و پیوسته می‌باشد. در این مطالعات ۲۶ گونه فرامینیفرپلانکتونی از ۱۱ جنس شناسایی و معرفی شده است. براساس فرامینیفرپلانکتونی شناسایی شده، سن سازنده آب تلخ کامپانین پیشین – مایستریشتین پسین تعیین‌شده است.