سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبا فروغی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
عباس صادقی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
احمد شمیرانی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
محمد وحیدی نیا – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بازنگری سازند آبدراز در حوضه کپه داغ ، مقطع تیپ این سازند در شرق این حوضه، مورد مطالعه دقیق چینه شناسی قرار گرفته است. لیتولوژی عمده این سازند، از مارنهای خاکستری مایل به آبی و شیل های خاکستری روشن، همراه با سه لایه آهک چاکی تشکیل شده و ضخامت آن ۵۲۲/۵ متر اندازه گیری شده است. مرز زیرین با سازند آیتامیر، پاراکانفرمیتی و مرز بالایی با سازند آب تلخ، همشیب و همراه با پیوستگی رسوبی است.
در اینمطالعه ۴۵ گونه فرامینیفر پلانکتونی از ۱۶ جنس شناسایی و معرفی شده است. بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونی شناسایی شده، سن افقهای انتهایی سازند آیتامیراواخر سنومانین سن ساززند آبدراز تورونین میانی تا کامپانین تعیین شده است. بنابراین یک نبود چینه شناسی در حد فاصل اواخر سنومانین – تورونین میانی این حوضه مشهود است. که تحت تاثیر عملکرد فاز ساب هرسی نین بوجود آمده است.