سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر محمدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
باقر نیکوفر – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های دریایی
محمدحسن شجاعی فر – کارشناس ارشد مهندسی عمران- خاک و پی

چکیده:

بهره برداری از سدهای چند منظوره از موضوعات قابل توجه برنامه ریزان منابع آب بوده است که تا کنون تکنیکهای ریاضی پیچیده ای با اهداف برنامه دراز مدت و همین طور برنامه ریزی جهت بهره برداری به روز از این گونه مخازن تدوینگشته است. مشکلات بهره برداری از یک سد چند منظوره نیاز به سیستم پشتیبانی تصمیم دارد که می تواند با دقت بیشتری با استفاده از روشهای بهینه سازی تامین گردد. در یک سد چند منظوره چندگانه بودن اهداف شامل تامین نیازهای شرب، کشاورزی، صنایع،… از یکطرف و کنترل بهینه سیل از طرف دیگر در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند بدین معنی که حجم دخیره بالای آب در فضای کنترل سیلاب یک مخزن سبب تضمین بیشتری در تامین نیازهای پایاب می گردد، لذا کاهش فضای لازم جهت کنترل سیل موجب عدم توانایی مخزن در کنترل مناسب سیل و نهایتا ایجاد خسارت بیشتر خواهد شد. این موضوع موجب توجه برنامه ریزان منابع آبی در خصوص تخصیص بهینه آب مخزن در تامین نیازهای پایاب سد گشته که در این مقاله بهره برداری از مخزن سد بر اساس ادغام اهداف به منظور حداکثر نمودن آب قابل استفاده در آبرسانی شهی، کشاورزی و تعیین حجم کنترل سیلاب است که بهره دهی را در طول عمر مخزن حداکثر نماید. برای مدیریت بهینه تخصیص مخزن سد به نیازهای پایاب با استفاده از برنامه ریزی خطی مدلی ارائه گردیده که در آن مدل بهینه سازی دارای یک تابع هدف کمینه سازی کمبود ماهانه را با اعمال قیدهای از قبیل حجم مخزن، نیازها و خروجی ها در طول ماههای مختلف در دوران بهره برداری( در حدود هشت سال) مورد محاسبه قرار می دهد.