سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید رضایی – کارشناس ارشد سنجش از دور و مهندسی GIS پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام ح
مهدی عابدینی – دانشجوی دکترای سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

برای بازنگری نقشه ها می توان از تصاویر ماهواره ای استفاده نمود. البته سایه ناشی از ساختمانهای بلند در مناطق شهری مشکلاتی را برای بازنگری نقشه های بزرگ مقیاس و با استفاده از تصاویر غیر استریو با قدرت تفکیک بالا ایجاد می نماید که در نتیجه دقت بازنگری کاهش خواهد یافت. برای استفاده از تصاویر ماهواره ای می بایست تصاویر فوق تصحیح هندسی شده و پس از انجام پردازشهای لازم تصویر حاصل در زمینه نقشه توپوگرافی قرار گرفته و عوارض مسطحاتی مورد نظر بعد از تفسیر و شناسایی برروی تصاور ماهواره ای در صورت مغایرت با نقشه های خطی بصورت دستی اصلاح می گردند. در این پروژه نقشه شماره NI3903 از سری نقشه های ۱/۲۵۰۰۰۰ پوششی سطح کشور که در برگیرنده شهر تهران و مناطق اطراف آن می باشد، بازنگری شد. این نقشه توسط دو فریم تصویر سنجنده ETM ماهواره لندست پوشش داده شده و تصاویر فوق از لحاظ زمانی اختلاف زیادی با یکدیگر دارند و بنابراین در لبه تصاویر فوق اختلاف ناشی از پوشش گیاهی در دو تصویر مجاور هم مشهود می باشد. برای رفع مشکل فوق و همسان سازی تصاویر مورد استفاده در اینجا از روش نرمال سازی اندیکش پوششگیاهی استفاده شد.