سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی رسولی رویسی – کارشناس ارشد دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه ری

چکیده:

بسیاری از کشورها در مراحل اولیه اتخاذ برنامه های دولت الکترونیک (e-government) ، بهبودخدمات عمومی ارائه این خدمات بصورت کارا و آسان را مورد توجه قرار داده اند . چهارچوب معماری دولت الکترونیک پیشنهاد شده در این مقاله تکمیل و گسترش کارهای قبلی انجام گرفته در زمینه دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی در سازمان ها می باشد . مدل پیشنهادی ارائه شده در این مقاله ، پاسخی است به نیاز به راهبردی ارائه الکترونیکی خدمات دولتی است . در واقع چهارچوب مزبور ضمن پر کردن خلاهای موجود ، دو موضوع مهم را دنبال می کند . اول ، فراهم ساختن چهارچوب و اقدامات جهت اجرای هر چه بهتر کاربردهای دولت الکترونیک موفق با توجه به شناخت نیازهای اساسی شهروندان و مشتریان ، و سازگاری آن با محیط و شرایط فعلی کشور ، حفظ حریم اشخاص و امنیت اطلاعاتی می باشد . دوم ، با توجه به انعطاف پذیری چهارچوب معماری پیشنهادی ، ابزاری مفید برای اندیشمندان ، محققین جهت سازماندهی و توسعه مطالعات دولت الکترونیک پویا به شمار می رود و تصمیم گیران را در استاندارد سازی فرآیند ها و اصلاح و بازنگری آنها یاری خواهد نمود . همچنین می توان از چهارچوب معماری یاد شده ، در بازنگری مجدل های الکترونیک بویژه مجدل پالرمو استفاده نمود .