مقاله بازيابي بار شبكه هاي توزيع در حضور توليد پراكنده با در نظر گرفتن منابع انرژي ذخيره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بازيابي بار شبكه هاي توزيع در حضور توليد پراكنده با در نظر گرفتن منابع انرژي ذخيره اي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازيابي بار شبكه هاي توزيع
مقاله توليد پراكنده
مقاله جستجوي ممنوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني امين
جناب آقای / سرکار خانم: حقي فام محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تعداد و اندازه ژنراتورهاي DG متصل به سيستم هاي توزيع با سرعت در حال افزايش است. منبع DG در طي عمليات بازيابي مي تواند با ايجاد يک جزيره عمدي باعث سرعت بخشيدن به عمليات بازيابي شود. جزيره عمدي جهت بالابردن قابليت اطمينان بارهاي انتهايي شبکه که به شاخه پشتيبان ديگري دسترسي ندارند يک گزينه مناسب است و در غير اين صورت اين بارها در اثر ايجاد يک خطاي دايمي بايستي قطعي طولاني را تجربه کنند. اين مقاله روشي جهت بازيابي بار شبكه هاي توزيع در حضور DG ارايه مي كند. روش ارايه شده، الگوريتمي مبتني بر جستجوي ممنوع با هدف كمينه كردن هزينه خاموشي مشتركين طي عمليات بازيابي بار است. در اين روش سعي شده كه با بازآرايي، ايجاد جزيره و در نهايت بارزدايي، بيشترين بار با بيشترين اهميت در كمترين زمان بازيابي شود. روش ارايه شده واحدهاي انرژي محدود و محل تجهيزات سنكرون سازي در شبكه را در نظر مي گيرد. اين روش بر روي يك شبكه تست ۳۲ باس اجرا شده و نتايج آن ارايه شده است.