مقاله بازيابي کاخ هاي هخامنشيان در برازجان با اتکا به داده هاي باستانشناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بازيابي کاخ هاي هخامنشيان در برازجان با اتکا به داده هاي باستانشناسي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هخامنشيان
مقاله کاخ
مقاله برازجان
مقاله پاسارگاد
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سرفراز علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عليرغم آنکه متون تاريخي، سنگ نوشته ها و الواح باقيمانده از عصر هخامنشيان اطلاعات ارزشمندي از چگونگي اداره قلمرو وسيع اين امپراطوري قدرتمند را در اختيار گذارده، ليکن يافته هاي باستانشناسانه، که طرح کامل سازه هاي تشريفاتي اين دوران را مشخص سازد، تنها به محوطه هاي انگشت شماري محدود شده است. بعلاوه، با وجود آنکه عظمت اندازه ها و ماندگاري مواد و مصالح فضاهاي تشريفاتي اين دوران آنها را اضمحلال ناپذير مي نمود، ليکن بواسطه گذشت زمان و تازيانه هاي محيط چنان ناپديد گشته اند که بدون انجام مطالعات مدتمند باستانشناسانه قابليت بازيابي نمي يابند. چنانچه بناهاي سلطنتي احداث شده به امر شاهزادگان، ساتراپ ها و فرمانروايان تابعه هخامنشيان را بر شمار کاخ هاي منطقه اي و فصلي پاشاهان اين سلسله بيفزاييم، تصور ده ها نمونه از اين کاخ ها در قلمرو وسيع امپراطوري هخامنشي بسيار آسان مي شود. مع الوصف، همچنان پرسش هايي در خصوص تعداد واقعي اين کاخ ها، توزيع مکاني آنها، رابطه هاي فرم و عملکرد و منزلت سياسي استفاده کننده گان و نيز ميزان ظهور سبکي واحد در احداث اين بناها و … قابليت طرح مي يابند. کشف سه نمونه از کاخ هاي اين سلسله در حوالي شهر برازجان (استان بوشهر) اگرچه در پاسخ به پرسش هاي مطروحه کمک خواهد نمود، ليکن خود ابهاماتي را پيش روي باستانشناختي مورد استفاده در خصوص زمان ساخت، انگيزه سازندگان، سبک معماري و همچنين زمان و دلايل انقراضشان قرار داده است.
نوشتار حاضر، که بر پايه اطلاعات بدست آمده از حفريات باستانشناسانه در سه کاخ مذکور شکل يافته، تلاشي است به منظور پاسخ به پرسش هاي مطروحه داده هاي باستانشناسي اين تحقيق روشن ساخته که هر سه کاخ مذکور در آغاز فرمانروايي هخامنشيان و محتملا توسط همان معماراني احداث گشته است که پاساگاد را بر پاي داشته اند. همچنين، با اتکاء به اين يافته ها و به احتمال بسيار زياد، مي توان گفت که دست کم يکي از کاخ هاي مورد کاوش در اثر هجوم بيگانگان، سوخته و در حالتي اضطراري رها شده است.