مقاله بازيافت كاغذهاي چاپگر باطله و بررسي ميزان جوهرزدايي و خواص آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بازيافت كاغذهاي چاپگر باطله و بررسي ميزان جوهرزدايي و خواص آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناورسازي
مقاله بازيافت
مقاله وزن پايه
مقاله درجه رواني
مقاله ويژگي هاي نوري و مقاومتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي كوچمشگي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مهرخو فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت بازيافت کاغذ به دلايل اقتصادي و زيست محيطي به عنوان يک ضرورت در جهان مطرح است.
در اين تحقيق، بازيافت کاغذهاي پرينتر باطله چاپ ليزري، جهت تهيه کاغذ بازيافتي مورد بررسي واقع شده است. به منظور حذف جوهرکاغذهاي باطله از جوهرزدايي به روش شناورسازي استفاده شد. ويژگي هاي فيزيكي كاغذهاي دست ساز حاصل مورد بررسي قرار گرفت كه از اين ميان چند خاصيت فيزيكي مهم نظير وزن پايه، ضخامت، دانسيته و در نهايت حجم ويژه اندازه گيري و محاسبه شد. نتيجه اين که بيشترين دانسيته به نمونه A )با ۳ درصد هيدروژن پراکسيد و ۲ درصد سديم هيدراکسيد)، و كمترين آن به نمونه C با ۱ درصد هيدروژن پراکسيد و ۲ درصد سديم هيدراکسيد ارتباط دارد. با كاهش درجه رواني، شاخص مقاومت در برابر تركيدگي و طول پاره شدن افزايش يافت و به اين ترتيب شاخص مقاومت در برابر پارگي كاهش پيدا كرد، به طوري كه بالاترين شاخص مقاومت در برابر تركيدگي و كشش در درجه رواني ۳۸۴ ميلي ليتر و بيشترين شاخص مقاومت در برابر پارگي در درجه رواني۴۹۰ ميلي ليتر ديده شد. در حضور ۳ درصد هيدروژن پراکسيد و ۲ درصد سديم هيدراکسيد، بيشترين بازده جوهرزدايي و در نسبت ۱ درصد هيدروژن پراکسيد و ۲ درصد سديم هيدراکسيد كمترين مقدار راندمان مشاهده شده است.