مقاله بازيگران، جنگ افزارها و سرچشمه هاي تهديدات امنيت بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم سياسي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بازيگران، جنگ افزارها و سرچشمه هاي تهديدات امنيت بين المللي
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازيگران بين المللي
مقاله سلاحهاي کشتار جمعي
مقاله تهديدات امنيت بين المللي
مقاله سازمان هاي بين المللي
مقاله سازمان هاي بين المللي غير دولتي
مقاله شرکت هاي چند مليتي
مقاله تروريسم
مقاله تروريسم مجازي
مقاله جهاني شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمست بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سه فرضيه رقيب براي بررسي و سنجش طرح مي شوند :
فرض بر اين است که در دگرگوني امنيت بين المللي، بازيگران، جنگ افزارها و سرچشمه هاي جديدي موثر هستند و سنجش ميزان و نحوه تاثير گذاري اين متغيرها مي تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنيت بين المللي در عصر جهاني شدن تسهيل نمايد.
فرضيه اول اينست که شرکت هاي چند مليتي، نهادها و سازمان هاي بين المللي، سازمانهاي غير دولتي منطقه اي و جهاني و حتي افراد از جمله بازيگران جديد در عرصه بين المللي محسوب مي شوند.
شرکت هاي چند مليتي در بسط ابعاد اقتصادي امنيت موثرند، نهادها و سازمان هاي بين المللي در قالب اقدامات جمعي و در فرايند دمکراسي و حقوق بشر به برقراري صلح و امنيت بين المللي کمک مي نمايند و سازمان هاي غير دولتي و افراد نيز به عوامل سياسي و اجتماعي و زيست محيطي امنيت بيش از دولتها توجه مي نمايند.
فرضيه دوم اينست که هر چند بطور سنتي تهديد امنيت بين المللي تنها از طريق توسل به زور و تهديد نظامي و بکارگيري جنگ افزارهاي شناخته شده صورت مي گرفت اما اکنون دايره تهديدات امنيتي، ابعاد عمدتا غير نظامي يافته است و از آن جمله مي توان به تهديدات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي اشاره کرد.
علاوه بر اينها حملات تروريستي و تهديدات ديجيتالي (تروريسم مجازي) از اهميت ويژه اي در تحول مفهوم امنيت بين المللي برخوردار گشته اند.
فرضيه سوم اينست که گسترش سلاحهاي کشتار جمعي اعم از جنگ افزارهاي هسته اي، بيولوژيکي و شيميايي نه تنها موجب افزايش ضريب امنيتي کشورها و امنيت بين المللي نگرديده اند بلکه عملا موجب تهديدات جدي براي امنيت بين المللي گشته اند ميزان تاثير اين سلاح ها بر تحول امنيت بين المللي زماني بهتر شناخته مي شود که مطالعه دقيقي از دارندگان و تولي کنندگان سلاحهاي کشتار جمعي، توان تخريب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهاي پرتاب کننده اين سلاح ها صورت گيرد.
مروري بر يافته هاي فرضيه هاي فوق نشان مي دهد با وجود تنوع و تعدد بازيگران، گسترش سلاحهاي کشتار جمعي و ظهور سرچشمه هاي جديد براي تهديدات امنيت بين المللي، جنگ به عنوان ابزار سياسي در مناسبات کشورها افول پيدا کرده است، افزايش سود اقتصادي صلح و وابستگي هاي متقابل ميان کشورها حرکت به سوي صلح دمکراتيک را به عنوان يک راهبرد امنيتي جايگزين، اجتناب ناپذيري ساخته است به تبع آن مطالعات امنيتي بر اساس رويکرد سنتي و واقع گرايانه اهميت خود را از دست داده است مطالعات امنيتي جديد بر اساس مکتب کپنهاک امنيت را نه در قالب رويکرد نظامي و راهبردي بلکه در قالب مباحث امنيت اقتصادي، امنيت زيست محيطي، امنيت اجتماعي و توسعه انساني دنبال مي کنند.