مقاله بازيگران موثر بر عراق آينده: منافع و سناريوها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۳۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بازيگران موثر بر عراق آينده: منافع و سناريوها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عراق آينده
مقاله کردها
مقاله شيعيان
مقاله آمريکا
مقاله القاعده
مقاله همسايگان عراق
مقاله جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در صحنه معادلات قدرت در عراق جديد، چهار دسته از بازيگران، يعني آمريکا و نيروهاي ائتلاف، گروههاي قومي و مذهبي داخلي، همسايگان عراق و سازمان هاي تروريستي و خشونت طلب جهاني حضور دارند و هر يک مي کوشند آينده اي براي عراق رقم زنند که دلخواه و مطلوبشان است.
در اين مقاله، کوشش مي شود با تحليل اهداف، امکانات، منافع و استراتژي هاي بازيگران مزبور، برآوردي از اوضاع کنوني و آينده عراق در قالب سناريوهاي کوتاه مدت ارايه شود و در پرتو آن، سناريوي مطلوب جمهوري اسلامي ايران در بين گزينه هاي محتمل عراق آينده، ارزيابي و مورد تحليل قرار گيرد.