سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین میسمی – مسئول واحد تخصصی بهسازی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
کبری جنت – کارشناسی ارشد زمین شناسی
ابوالفضل زرنگاریان – کارشناس ارشد مرکز ملی مقاوم سازی ایران
منا کوچکی – همکار مرکز ملی مقاوم سازی ایران

چکیده:

بازچرخانی و استفاده مجدد آب استخرهای شنا برای جلوگیری از برداشت بی رویه آب از منابع آب مناسب جهت استخرهای شنا مخصوصا در مجامع شهری صورت می گیرد.