مقاله بازگشت ادبي و مختصات زباني شعر آن دوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۹۰ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بازگشت ادبي و مختصات زباني شعر آن دوره
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك بازگشت
مقاله تتبع و تقليد
مقاله زبان شعر
مقاله پيشروان بازگشت
مقاله ساختار و نحو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دزفوليان كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شاملو اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، هدف ما معرفي سبك بازگشت ادبي و نحوه شكل گيري آن و سپس بررسي مختصات زباني شعر اين دوره به صورت اجمالي است.
بي ترديد تغيير و تحول سبك شعر، قبل از هر چيزي متاثر از تحولات سياسي و اجتماعي است. البته مسايلي چون سنت ادبي، نوع مخاطب و مسايل شخصي شاعر، مي تواند در شكل گيري سبك ادبي تاثيرگذار باشد. سبك بازگشت در طول دو دوره تاريخي، يعني افشاريه و زنديه (حدود ۱۱۴۸ تا ۱۲۰۰ هـ .) پايه گذاري شد. اين مكتب بنا به دلايل سياسي و اجتماعي و به تبع آن مسايل فرهنگي و ادبي در طول نيم قرن، اصول و پايه هايي را براي خود بنا نهاد كه در دوره قاجار به صورتي هدفدار و منسجم ادامه حيات داد. زبان شعر دوره مذكور عموما تتبع و تقليدي از شعر دوره عراقي و خراساني است. اما با مطالعه آثار شعراي اين دوره در مي يابيم كه شعراي بازگشت، آن چنان كه بايد، تسلط كامل بر قواعد صرفي و نحوي و ساير موارد ديگر زبان شعر دوره هاي گذشته (عراقي ـ خراساني) ندارند، بدين سبب زبان شعر آنان خام و ابتدايي است. از سوي ديگر برخي مسايل زباني اين دوره متاثر از سبك هندي و يا دوره افشاريه و زنديه است كه در اين جستار مسايل فوق با ذكر نمونه هايي بررسي شده است.