سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

دکتر بابک شمشیری – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

همگام با ظهور مدرنیته و حرکت به سمت صنعتی شدن و به تبع آن دوره ای جدید از تمدن بشری فریاد اعتراض ژان ژاک روسو بر علیه تمدن برخاست. وی که تمدن را عامل تباهی انسان تلقی می کرد، راه هایی از آن را بازگشت به طبیعت می دانست. بر همین اساس تربیت درست تربیتی است که با طبیعت همنوایی داشته باشد. هر چند به نظر می آید،روسو در این راه، الگویی افراطی را در پیش گرفت،لیکن در دوران معاصر که ماشینیز و فناوریهای گوناگون به ویژه فناوری ارتباطی- اطلاعاتی به تدریج در تمامی لایه های زندگی فردی و اجتماعی انسانها رسوخ می کنند، به نظر می آید که یکبار دیگر باید موضوع به ظاهر قدیمی طبیعت گرایی و به تبع آن تعلیم و تربیت طبیعت محور را جدی گرفته و به شکلی نو،آن را احیاء کرد.از این رو موضوع مقاله حاضر عبارت است تز تبیین تربیت طبیعت محور در مقطع ابتدایی تحصیلی با در نظر گرفتن اهداف فوق، پرسشهای ذیل قابل طرح هستند که سعی می شود در این مقاله به آنها پاسخ داده می شود.