مقاله بازگشت به ميانگين غيرخطي در قيمت هاي سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بازگشت به ميانگين غيرخطي در قيمت هاي سهام
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار بورس اوراق بهادار
مقاله بازگشت به ميانگين غيرخطي
مقاله ريشه واحد غيرخطي
مقاله پرتفوي هاي ده گانه
مقاله مدل STAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي نژاد محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: پيشداد سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از مدل غيرخطي ارایه شده توسط بالي و همکاران [۳] و آزمون ريشه واحد غيرخطي طراحي شده توسط کيتانيوس و همکاران [۸]، شواهد جديدي مبني بر وجود قابليت پيش بيني سري هاي زماني بازده هاي بازار سهام به دست آمد. با بکارگيري حداقل بازده روزانه، توانايي پيش بيني بازده شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران و نيز ده پرتفوي تشکيل شده بر اساس ارزش بازار بررسي شد. نتايج، با شناسايي ارتباط منفي معنادار ميان بازده هاي شاخص و حداقل بازده روزانه طي ۱۰ تا ۱۶ ماه گذشته، نشان داد که در بورس تهران بازگشت به ميانگين غيرخطي وجود دارد. همچنين بررسي بازده پرتفوي هاي ده گانه و اعمال رگرسيون غيرخطي ادعاي برخي محققان مبني بر افزايش دوره بازگشت به ميانگين با افزايش ارزش بازار سهام را تاييد کرد. علاوه بر اين نتايج به دست آمده از آزمون ريشه واحد غيرخطي درجه سوم روي بازده شاخص و مقايسه آن با مقادير بحراني نيز وجود خاصيت بازگشت به ميانگين را تاييد کرد و نشان داد که نتايج به دست آمده مستقل از روش آزمون است.