سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس طالاری – دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ،
فرهاد شهرکی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان
محمدامین قرنجیک – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی شهید نیکبخت،

چکیده:

تصفیه گاز شامل جداسازی ناخالصی های اسیدی مانند سولفیدهیدروژن(H2S ) ، دی اکسیدکربن(CO2 ) ، دی اکسید گوگرد (SO2 ) و ناخالصی های دیگر می باشد. معمولاً در واحدهای تصفیه گاز از دی اتانل آمین (DEA ) جهت جذب و جداسازی گازهای اسیدی استفاده می گردد. در پالایشگاههای گاز عوامل مختلف شیمیایی و فیزیکی موجود، به مرور زمان موجب می شوند تا مولکول های این ماده شیمیایی وارد یک سلسله واکنشهای شیمیایی شده و ناخالصی هایی تولید می گردد که باعث کاهش عیار محلول دی اتانل آمین می شود. از آن جمله می توان به واکنش آلکانول آمین ها با گازهای اسیدی اشاره نمود که یک واکنش برگشت پذیر می باشد اما ممکن است در طول انجام این واکنش، واکنش های برگشت ناپذیری نیز انجام پذیرد که محصولات ناشی از این واکنش های برگشت ناپذیر براحتی از آمین جداسازی نمی شوند. لذا این پدیده باعث کاهش کیفیت آمین و تشکیل محلول های آمین فاسد شده می شود. در نتیجه جداسازی محصولات ناشی از تجزیه دی اتانل آمین از محلول های دی اتانل آمین ضروری است. در این مقاله به ارائه روشی جهت بازیابی آمین از محلول های فاسد شده پرداخته شده و داده های تعادلی بعضی از سیستم های دو جزئی مورد نیاز ارائه گردیده است .