سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال صابریان – سازمان انرژی اتمی ایران – پ ژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
احسان ذوالفنون –

چکیده:

استخراج کننده های گروه سیانکس از مهمترین لیگاندهایی هستند که برای استخراج کاتیون فلزات مختلف بوسیله روش استخراج مایع-مایع مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً در سیستمهای آزمایشگاهی و صنعتی، پس از انجام عمل استخراج، حلال آلی حاوی این استخراج کننده ها دور ریخته می شود و به علت آنکه این استخراج کننده ها نسبتاً گرانقیمت می باشند دور ریختن این پسمان برای سیستمهای صنعتی که مصرف استخراج کننده ها در آنها زیاد می باشد هزینه زیادی را در بردارد و از آنجایی که این مواد در گروه ترکیبات فسفر دار قرار می گیرند وارد شدن آنها به محیط زیست موجب آلودگی شدید و خطرات زیستی زیادی برای موجودات زنده می شود. هدف از اجرای این طرح بهینه کردن روشی برای بازیابی مجدد این ترکیبات از حلالهای آلی بکار رفته در عمل استخراج می باشد .در این روش استخراج کننده سیانکس ۳۰۱ از داخل محلول پسمان حاصل از استخراج بوسیله یک عامل قلیایی مانند هیدرواکسید سدیم رسوب داده شده و رسوب حاصل پس از جمع آوری و خالص سازی، بوسیله اضافه کردن اسید مجدداً به استخراج کننده مورد نظر تبدیل میشود