سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی زاهدی – کارشناس ارشد مکانیک
علی عبدالهی – دانشجوی دکترا مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا سلیم پور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدجواد خیامی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

افزایش آگاهی از محدودیت منابع انرژی در دنیا باعث آن شده است که بعضی از دولتها در سیاست خود در مورد انرژی تجدید نظر نمایند و از هدر رفتن انرژی بطور جدی جلوگیری کنند. این امر همچنین باعث شده که جوامع علمی توجه خود را به وسایل تبدیل انرژی معطوف نموده روشهای تازهای جهت استفاده بهتر از منابع محدود انرژیهای موجود ارائه نمایند و سیستم هایی پیشنهاد کنند که در کنار افزایش راندمان آلودگی کمتری نسبت به سیکلهای رایج تولید کنند. پیل سوختی اکسید جامد به علت تولید توان و آلودگی کم توجه محققان را به خود جلب کرده است. در تحقیق حاضر یک سیکل ترکیبی تولید توان پیشنهاد شده است که ترکیبی از چرخه بازیاب گاز طبیعی مایع شده و پیل سوختی اکسید جامد برای افزایش راندمان و کاهش آلودگی هوا میباشد. تاثیر پارامترهای کلیدی بر بازده حرارتی، اگزرژی، انتشار دی اکسید کربن و توان تولیدی بررسی شده است.