سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدی فرامزی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
در صنایع تولید آهن و فولاد، انرژی گرمایی زیادی تلف می شود که بخش عمده ای از این اتلاف انرژی حاصل ازسرباره تولید شده در فرآیند تولید آهن و فولاد در کوره می باشد . برآوردها نشان می دهد در هر پاتیل کوره ذوب حدود ۵۱ تا ۰۲ درصد سرباره ایجاد می شود که دمایی حدود ۵۱۲۲ درجه سانتیگراد دارد. هدف از این مقاله بازیابی انرژی حرارتی مذاب سرباره و بکارگیری آن درصنایع می باشد.در این مقاله ابتدا گرانول نمودن خشک سرباره با روش دیسک گردان اتمیزه کننده ارائه شده و پس از آن امکان استفاده از انرژی گرمایی بوجود آمده از این فرآیند در تولید بخار مورد مطالعه قرار می گیرد