سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین مرادخانی –
محمودرضا حقی فام –
مصطفی محمدیان –

چکیده:

امروزه تعداد و اندازه ژنراتورهای تولید پراکنده (DG)متصل به سیستمهای توزیع با سرعت درحال افزایش است منبع DG درطی عملیات بازیابی می تواند با ایجاد یک جزیره عمدی باعث سرعت بخشیدن به عملیات بازیابی شود.جزیره عمدی جهت بالابردن قابلیت اطمینان بارهای انتهایی شبکه که به شاخه پشتیبان دیگری دسترسی ندارند یک گزینه مناسب است در غیراینصورت این بارها دراثر ایجاد یک خطای دائمی بایستی قطعی طولانی راتجزیه کنند این مقاله روشی جهت بازیابی بارشبکه های توزیع درحضورDG ارائه می کند .روش ارائه شده الگوریتمی مبتنی برجستجوی ممنوع با هدف کمینه کردن هزینه خاموشی مشترکین طی عملیات بازیابی باراست .دراین روش سعی شده که با بازآرایی ایجاد جزیره و درنهایت بارزدایی بیشترین باربا بیشترین اهمیت درکمترین زمان بازیابی شود .روش ارائه شده واحدهای انرژی محدود و محل تجهیزات سنکرون سازی درشبکه رادرنظر می گیرد این روش برروی یک شبکه تست ۳۲باس اجراونتایج آن ارائه شده است .