سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فهیمه سلیمی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف
سهیلا یغمایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در حال حاضر فرایندهای فیزیکیشیمیایی متنوع و شناخته شده ای برای تصفیه گا زهای ترش وجود دارند .در آینده نزدیک مخازن گازی کوچکتر با غلظت های نسبتاً بالای هیدروژن سولفاید مورد
بهره برداری قرار خواهند گرفت، بنابراین صنعت پالایش گاز در جستجوی تکنولوژی های جدید،به صرفه، زیست سازگار و ساده ای است که برای حجم های کوچک گاز تولید شده به کار رود. تحقیقات گسترده برای پید ا کردن روش های اقتصادی تر به سمت روش های بیولوژیکی سوق یافته است . فرایند بیولوژیکی مورد بررسی در این تحقیق فرایندBio-SR است . فرایند Bio-SR از باکتریتیوباسیلوس فروکسیدانس برای بازیابی محلول مورد استفاده در شیرین سازی گاز طبیعی استفاده می کند. در این مطالعه گون ه بومی باکتری تیوباسیلوس فروکسید انس از خاک معدن مس سرچشمه جداسازی شده و تاثیر پارامترهای مختلف بر رشد و فعالیت این گونه در مقیاس ارلن بررسی شده است. سپس آزمایشاتی در بیوراکتورهای ستونی حبابدار، با استفاده از باکتری ه ای معلق و بستر ثابت با استفاده از میکروبهای تثبیت شده انجام شده است . نتایج نشان می دهد که باکتری بومی جدا شدهتوانایی بسیار مناسبی جهت اکسیداسیون یونهای آهن(II) و بازیابی حلا ل مورد استفاده در فرایندشیرین سازی گاز داراست.