سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مهدی حسینی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی
علی دهقانی – هیئت علمی دانشگاه یزد
امیرحسین کوهساری – هیئت علمی دانشگاه یزد
پورقاسمی – هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

وجود تعدادی از ترکیب های شیمیایی مانند اکسید سیلیسیم، آهن و تیتانیم در بوکسیت، یکی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت و نامرغوبی محصولات دیرگداز است. در این پژوهش بازیابی و استخراج این ترکیب ها از کانسنگ بوکسیت شهید نیلچیان با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از بین عوامل موثر بر فرآیند فلوتاسیون، تاثیر ۳ عامل pH، نوع و مقدار کلکتور و بازداشت کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. از میان انواع کلکتورها در این سری مطالعات از کلکتور کاتیونی و از اسید تانیک بعنوان بازداشت کننده و متفرق کننده استفاده گردیده است. با استفاده از این نوع موتد شیمیایی مقادیر ترکیب های تیتانیم دار تا میزان ۵۰% مقدار اولیه و ترکیب های آلومینیم دار تا میزان ۲۵% مقدار اولیه افزایش یافته اند که قابل توجه و چشمگیر است. از بین سه عامل مورد بررسی، عامل pH، موثرترین عامل در کارایی فلوتاسیون بوکسیت شهید نیلچیان ارزیابی شده است.