سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن نظام آبادی پور – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک، دانشگاه شهید با
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک
سعید سریزدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر

چکیده:

در این تحقیق، از مفهوم یکنواختی و غیر یکنواختی بلوکهای ۴ ضربدر ۴ تصویر برای بازیابی استفاده شده است. ابتداتصویر به بلوکهای ۴ ضربدر ۴ تقسیم می شود. این بولکها با توجه به اندازه گرادیان سطحخاکستری آن، به یکنواخت یا غیر یکنواخت دسته بندی میشوند. میانگین رنگ بلوکهای یکنواخت در فضای رنگ HSV به ۵۴ کلاس رنگ تعریف شده کوانتیزه می شود. برای هر یک از بلوکهای غیر یکنواخت، دورنگ غالبی که در ایجادلبه در آن بلوک نقش دارند مشخص می شوند. میانگین هر یک از این دو رنگ در فضای HSV به ۲۴ کلاس رنگ ، کوانتیزه می شود. سپس هیستوگرام رنگ برای بلوکهای یکنواخت وماتریس همرخدادی رنگها برای بلوکهای غیر یکنواخت به عنوان ویژگی رنگ ایجاد میشود. روش ارائه شده با دو روش دیگر مقایسه شده و نتایج آن آمده است.